Många tror att det är helt upp till butikerna att avgöra vilken rätt kunden har att ångra sitt köp. Det är hälften rätt. För så länge som köp sker i en fysisk butik finns inte något lagligt krav på att köpet ska kunna hävas. Köpt är köpt helt enkelt.

Har man däremot köpt något på distans ex. via telefon eller via internet, så finns en generell ångerrätt på 14 dagar. Men man ska komma ihåg att det även finns en hel del undantag. Denna generella regel gäller även om man genomför köpet ”utanför säljarens affärslokaler” vilket i sig kan vara något svårt att tolka.

Från när?

De 14 dagarna börjar räknas från att varan har levererats. Det vill säga när man mottagit varan. Är det däremot en tjänst så räknas det från den dagen som man skrev under avtalet.

Det räcker med att ångra köpet inom denna period. Man måste alltså inte ha skickat tillbaka varan inom 14 dagar.

Gäller inte när…

Ångerrätten gäller inte vid inköp av en resa. Den gäller inte heller vid specialanpassade produkter. Det innebär exempelvis om man beställt en vara som måste göras om en del innan försäljning sker. Exempelvis finns ångerrätt på färgburkar, men inte om färgen är bruten. Detta eftersom det då klassas som en specialanpassad vara.

Med köp ”utanför säljarens affärslokaler” menas exempelvis dörrförsäljning. Även då kan undantag gälla. Det gäller om varan som sålts kostat mindre än 400kr. I dessa fall finns ingen ångerrätt alls.

Ångerrätt gäller inte heller på matvaror, lösnummer på tidningar, underkläder, mediciner m.m.

Tydlig information

Enligt lag måste säljaren ha en tydlig information om ångerrätten som ska innehålla all den information som man som kund behöver veta för att kunna utnyttja rätten. Detta kan ske muntligt eller skriftligt. Är det E-handel brukar informationen finnas under ”allmänna villkor” som man godkänner genom att genomföra ett köp.

Ett exempel:

Du kan ta tillbaka din avtalsförklaring inom två veckor i skriven form utan nämnande av skäl (t.ex. fax, e-post). Fristen börjar tidigast vid mottagandet av artiklarna / Dack-online.com

Ovan är ett exempel på hur ett E-handelsföretag presenterar rätten att ångra sitt köp och mer information än så krävs inte.  Om man däremot anser att företaget inte gett denna information på ett tydligt sätt gäller ångerrätten fram till 14 dagar efter att information lämnats från företaget.

Läs mer på Hallå Konsument.