Projektplan – Liten juridisk handbok för nybakade studenter

 1. Bakgrund
Jag har valt att arbeta med civilrätt. Jag har sedan en tid tillbaka varit intresserad av juridik och min förhoppning är att börja plugga det efter gymnasiet. När jag gjorde mitt val av projektarbete var jag på en gång fast i juridik. Först tänkte jag brottsjuridik men kom sedan på att det är civilrätt jag vill jobba med, att göra en handbok. Inom civilrätt har jag valt ut kapitel som kan vara användbara när man som student ger sig ut i riktiga livet. Detta gör att jag kan relatera till mig själv. De områden jag har valt hittills är bl.a. allmän fastighetsrätt, familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Jag vill ge ut något till andra genom mitt arbete och har därför valt att göra en juridisk handbok för studenter.

 

 1. 2. Syfte, mål och problemformulering
  ”Uppgiften” i mitt arbete är att genomföra en korrekt hemsida där olika typer av vardagsproblem presenteras och besvaras. Hur man gör i olika juridiska situationer såsom lägenhetsköp, bilköp, giftermål, gåvor mellan vänner osv. Syftet med detta är att hjälpa så många unga personer som möjligt, som har funderingar angående juridiska vardagsproblem som man lätt hamnar i. Jag vill ge min målgrupp något, jag vill vara till hjälp och ha en enkel mötesplats på nätet dit man kan vända sig.
  Slutprodukten kommer att presenteras i en egengjord, enkelnavigerad, rolig hemsida där man kan få svar på det man behöver.

 

 1. 3. Genomförande
  Hur ska jag då göra för att nå fram till min slutprodukt?3.1 Val av metod
  Jag tänker arbeta på det sätt som jag känner kommer gå roligast för mig. Jag kommer i senare inlägg presentera exakt vad jag vill ha med för punkter inom civilrätt och därefter skriva ren fakta om varje. Jag kommer inom en snar framtid även göra en undersökning/enkät där personer i gymnasiet kommer få svara på vad just De har för funderingar om framtiden. Är det något speciellt de vill veta om hyresrätt osv. Jag måste ju anpassa mig till min målgrupp!
  Jag skulle enbart kunna lyssna till mig själv och relatera till mig, men det är viktigt att få andras tankar och kunna utgå från dessa. Det är en fördel att göra en undersökning på andra personer för att få en så bra slutprodukt som möjligt. Fördelen med en hemsida är att den kommer nå ut till fler personer. Jag hade kunnat göra en tryckt bok, men eftersom dagens samhälle är modernt tror jag att jag vinner på att presentera mitt arbete på internet.

 

3.2 Val och insamlande av information och material
Eftersom jag har preciserat mig till ämnet civilrätt är det såklart det jag kommer behöva studera. Jag måste lära mig så mycket som möjligt om denna kurs. Eftersom min syster nyss gått den kursen kommer jag få en hel del hjälp därifrån, jag har även lånat böcker av henne. Min tanke är att jag även ska göra en undersökning på personer i gymnasiet för att få en så bra bild som möjligt över vad min målgrupp tycker är intressant och värdefullt. Jag kommer även söka på bibliotek för att finna annan information om civilrätt än av som finns i kursböcker. Min största och mest värdefulla informationskälla kommer vara min syster Michelle och den kurslitteratur som hon lånat mig. Eftersom hon har kontakter inom ämnet kommer jag även att försöka få tag i någon professor inom ämnet som kan se över mitt arbete när detta är någorlunda klart.

3.3 Val av eventuella medarbetare
Jag anser att jag är en sådan person som arbetar bäst och mest koncentrerat på egen  hand. Jag vill bestämma hur allting ska gå till och jag vill genomföra arbetet själv, sådan är jag. Om jag skulle arbeta med någon annan tror jag att det skulle bli svårare. Dels för att jag är en egenmänniska som lär mig bäst på egen hand och dels för att jag inte alltid litar på att personer man jobbar med, gör sin del av arbetet. (Egen erfarenhet).
Om jag arbetade med en annan person, skulle arbetet kunna delas upp genom att vi delar upp de olika områdena inom civilrätt mellan oss. T.ex. om jag tar fastighetsrätt skulle du kunna ta familjerätt. Sedan pushar man och hjälper varandra genom att läsa varandras texter och utbyta tankar. Men jag tror även att om jag skulle göra så, skulle jag lära mig mindre eftersom jag inte gör sakerna i ensam, i min takt.
Självklart ska man kunna anpassa sig till andra och visst skulle jag kunna genomföra ett sådant här stort arbete med någon annan om det var nödvändigt. Men jag är nöjd som det är nu.

 

3.4 Upprättande av arbets- och tidplan
Min undersökning har jag beräknat ska vara klar innan vecka 43 eftersom jag kommer behöva föra in önskemål från min målgrupp innan texterna ska in för råmanusinlämning. Jag har som mål att alla mina texter till hemsidan ska vara klara i början av vecka 45. Jag kommer arbeta med det sista på texterna under höstlovet vecka 44. Sedan är det råmanusinlämning och efter det kommer jag behöva bearbeta dem igen. Någonstans där kommer jag även starta upp en hemsida där jag ska tänka ut placering av texter och för att nå upp till mitt mål om en lättnavigerad hemsida måste detta planeras i tid. Eftersom jag kommer vara hemma hela jullovet kommer jag att arbeta mycket på hemsidan och dess layout då. Mitt mål är att hemsidan ska vara läsbar innan vårterminen börjar.
Jag önskar att träffa min handledare när jag behöver hjälp. Gärna någon vecka innan råmanusinlämning och gärna någon vecka innan jullov, är de tiderna som är viktigast.

4. Form för presentation
Mitt projektarbete kommer att presenteras i form av en egendesignad hemsida. Detta görs för att nå ut till så många som möjligt. Hemsidan ska vara rolig, uppfinningsrik och spännande med egentagna bilder.

Nicole Hesselbrandt
Enskilda Gymnasiet, S3
2009-09-27

Min mall har jag hämtat från Kristina!

Det jag har strukit över, är det jag inte uppnått alls eller det jag inte uppnått i tid.
Jag kan framförallt ”skylla på” tidsbrist, ibland oeffektivitet och ibland lathet. Usch så hemskt det där lät men så är det!
Men jag kan säga att allt som jag hade med i min projektplan är faktiskt genomfört, genom några små genvägar med bilderna osv.