”Den här meningen förstår jag inte, vad menas?: Anställningsvillkor, lön mm regleras vanligtvis genom kollektivavtalet, som normalt innehåller en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarförening.

Menar du att kollektivet ingås mellan dessa parter?

Sedan, när det gäller uppsägning, så kan en sådan grundas på: 1. Arbetsbrist. Då måste man gå efter en speciell turordning. (för det mesta, sist in först ut, men den regeln har undantag.) 2. personliga skäl, om man misskött sig på jobbet. För att kunna ”sparka” någon måste denne ha misskött sig väldigt allvarligt, typ ha stluit något från jobbet, grova samarbetsproblem, lyder inte chefens order, arbetsvägran odyl.

Jag tycker du kan nämna att det kan vara en god idé att gå med i ett fackförbund, det finns olika fackförbund för olika yrkeskategorier, facket hjälper en att förhandla om lön och andra anställningsvillkor, och hjälper en att bevaka sina rättigheter om man t.ex. riskerar att bli uppsagd.

Vidare tycker jag verkligen att du ska nämna vikten av att få ett skriftligt anställningsavtal! Det visar anställningsform, lön och andra förmåner, arbetstider osv. Det är oerhört värdefullt att ha om man skulle hamna i en tvist med arbetsgivaren där det råder skilda meningar. Man ska aldrig jobba utan avtal, då riskerar man att bli lurad.

Sedan skriver du om sjuklön. Jag tycker du ska omformulera den meningen lite, t.ex ” du behöver inte vara rädd att du ska förlora pengar…””

Mitt inlägg om arbetsrätt såg ut såhär innan hon tittade på den

”En arbetsgivare kan inte hur som helst säga upp en dig som arbetstagare på grund av personliga förhållanden, om arbetstagaren inte kan lämna in ett sakligt skäl, är uppsägningen ogiltig, om du säger det. Här kan arbetsgivaren få betala skadestånd till dig och i en tvist om uppsägning grundat på personliga förhållanden, har arbetsgivaren inte heller rätt att stänga av en arbetstagare. (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 313)

Om det uppstår arbetsbrist kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på detta. Men denna kan inte plocka ut personer som denne vill. Arbetsgivaren måste, under skadeståndsansvar följa en turordning, oftast sist in, först ut.  (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 313)

Uppsägningstid
Vid en uppsägning av ”tillsvidareavtal” är oftast uppsägningstiden en månad, men om du har varit anställd under en längre tid, har du rätt till längre uppsägningstid. Du har rätt till lön och andra normala förmåner under uppsägningstiden, även om det inte kan erbjudas arbete. (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 313)

Om du vill säga upp dig, måste du enligt lagen, säga upp sig en månad innan du lämnar anställningen. Detta gäller vid ”tillsvidareavtal”. Om du inte gör detta, kan du bli skyldig att ersätta eventuell skada.
Men om arbetsgivaren inte betalat överenskommen lön eller på andra sätt inte hållit en överrenskommelse kan du som arbetstagare sluta ditt arbete med omedelbar verkan. (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 313-314)”

Jag har ändrat lite småsaker, som Karin råder mig till att göra, tex med uppsägningsvillkorer, hur en arbetsgivare får sparka folk. ”sjuklönmeningen” har jag också ändrat.. Jag har även lagt till en liten text om fackförbund och avtal.