Hon skrev såhär:
I en BRF betalar man avgift, inte hyra.. Tycker den distinktionen är ganska viktig. Sedan tycker jag att du ska tipsa om att man bör kolla vad som ingår i avgiften, ibland ingår el, kabelTv osv men om det inte gör det så drar ju boendekostnaden iväg ytterligare. för att kunna veta om avgiften är rimlig ska man alltså kolla vad som ingår och vad som inte gör det.

Sedan är det faktiskt så att en BRF kan i extrema fall tvinga en bostadsrättshavare att flytta, så man bör hålla sig väl med grannarna.

Jag tycker att du under detta avsnitt kan tipsa om att om man köper en fastighet eller en bostadsrätt via en mäklare så får man hjälp under hela köpe-/säljprocessen. En mäklare ser till så att alla avtal blir riktigt upprättade. Det är mer riskabelt att köpa/sälja privat, men mycket billigare såklart, om man är säljare för mäklare kostar ju att anlita…

Sedan tycker jag att du måste vara tydligare och säga att muntliga avtal gäller inte *vid fastighetsaffärer*. (Vid andra typer av avtal så är muntliga avtal i allmänhet giltiga men svåra att bevisa…)”

Min text innan jag gjorde om den
Har du tänkt på att köpa dig en egen lägenhet nu när du gått ut gymnasiet och kanske vill vidga dina vyer? I så fall kan det vara bra att veta vad som gäller vid överlåtelse av din fastighet.Du kanske har ärvt en lägenhet, eller så kanske dina föräldrar hjälper dig att köpa en. Då kommer du att komma i kontakt med ordet bostadsrätt. En bostadsrätt är en upplåtelseform där man har rätt att nyttja en bostadslägenhet eller annan lokal. Det är inte du som äger fastigheten, utan du äger en andel i bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.
Bostadsrättsföreningen har som ändamål att i huset upplåta lägenheter med bostadsrätt. Denna upplåtelse kan man bara utnyttja om man är medlem i bostadsrättsföreningen, som man varje månad betalar en avgift till, som går till t.ex. fastighetens underhåll. Om du har en bostadsrätt har du rätt att utnyttja denna utan tidsbegränsning.
(Wikipedia) (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 264)

Avtal
Ett muntligt avtal gäller aldrig, avtalen mellan säljaren och köparen måste alltid vara skriftligt. Om köparen eller säljaren inte kan närvara vid ägandeskiftet måste en tredje person ha fullmakt för den som inte är närvarande. Fastighetsöverlåtelse, alltså att en fastighet byter ägare är det enda avtalet som kräver skriftligt intyg. (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 240) Så glöm inte att alltid ha ett kontrakt!

Dröjsmål hos köpare
Om inte du betalar fastigheten i tid har säljaren rätt att ta ut ränta. Säljaren kan också häva köpet vid utebliven betalning men bara om han skrivit det i köpehandlingen. Som köpare kan du då bli ersättningsskyldig till säljaren för t.ex. utebliven vinst på försäljningen.  (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 243)

Dröjsmål hos säljare
Om den som säljer till dig dröjer kvar längre än bestämt och du påverkas ekonomiskt kan denne bli ersättningsskyldig gentemot dig som köpare och om det har gått för lång tid har du rätt att häva köpet.  (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 243)

Tillträde
När du har köpt lägenheten bestäms ett tillträdesdatum för dig, ofta i slutet eller början av en månad. Om fastigheten skadas eller försämras efter att köpet gått igenom men innan tillträdesdagen kan du göra avdrag i kostnaden för bostaden eller häva köpet om skadan är för stor.

Bostadsrätt eller hyresrätt?
Till skillnad från en hyresrätt, kan du pantsätta din bostadsrätt som en säkerhet om du t.ex. tar ett lån. Du är även skyldig att underhålla din lägenhet och i princip kan du göra vad du vill med den, bygga om, riva väggar och lägga nytt golv. Här har du alltså ingen hyresvärd att vända dig till om taket börjar gå sönder. (Civilrätt, 19 upplagan, Agell & Malmström, Bonniers förlag, 2005, s. 265)

Det jag ändrat
Jag har lagt till att BRF kan vräka en ”ägare” i extrema fall, samt att man ska kolla upp vad som ingår i avgiften till BRF.
Jag har även lagt till tips om mäklare!
Samt varit tydligare med att muntliga avtal ALDRIG gäller vid fastighetsöverlåtelse