Idé
Att komma fram till en bra idé tog lite tid för mig, jag var väldigt velig och visste inte riktigt hur jag ville ha det. Men när jag sedan kom på att jag ville skriva om civilrätt och göra en hemsida blev det både roligt och lättare!

Vad jag lärt mig
Jag har lärt mig att inte vela alltför mycket inför ett arbete, utan istället köra på min idé och istället ändra under tiden, gällande idén.

Projektplan
Eftersom jag hade en klar idé i huvudet när jag började göra projektplanen gick det som en dans. Jag har dock inte följt min projektplan till punkt och pricka, men man kan ju inte alltid veta allt in i minsta detalj från början, man måste få göra om, göra bättre.

Vad jag har lärt mig
Jag har lärt mig vikten av att skriva en utförlig projektplan för att kunna följa min grundidé och se så att man hela tiden följer sin frågeställning, sitt mål och syfte. Sedan har jag lärt mig att man KAN faktiskt uppdatera planen och att allt inte behöver vara helt felfritt i början, bara man rättar till det sedan. Projektplanen var en stor hjälp i mitt genomförande eftersom jag hela tiden kunde gå tillbaka och titta på den!

Projektgrupp
Min projektgrupp har varit en blandning mellan många olika arbeten. Väldigt bra är de allihopa men det har varit en blandning av engagemang och framåtanda har jag märkt. För vissa har det gått lite bättre och snabbare och vissa har varit lite sega i starten. Gruppen människor som jag varit med har varit intresserade och de flesta (nästan alla) har kommit till opponeringar och gruppmöten. Jag är mycket nöjd med min grupp och tycker att det har gått galant!

Vad jag har lärt mig
Att ha en projektgrupp under den här tiden har varit till stor hjälp. Jag har inspirerats, bollat idéer och fått kritik och konstruktiv kritik från personer ur gruppen. Jag har lärt mig att alla är olika, alla jobbar i sin egen takt och alla har olika mål med sina arbeten.

Arbetssätt
Mitt arbetssätt har varit lite till och från. I början var jag väldigt segstartad och gjorde knappt någonting, jag ströläste min litteratur lite här och där. När jag sedan kom igång med min enkät blev det roligare och jag är mycket nöjd med att jag gjorde en enkät. Då fick jag tillfälle att se vad mina respondenter ville ha och de flesta lyckades jag tillfredsställe utifrån önskemål om vad jag skulle skriva om.

Jag tycker dock att jag borde sökt andra/fler källor mer aktivt, nu har jag använt mig av ett ganska smalt utbud. Så mer research och någon intervju hade inte skadat!

Vad jag har lärt mig
Av mitt arbetssätt har jag lärt mig att STARTA i tid, det krävs planering, hårt slit och vilja. Jag har även lärt mig att jag måste göra bredare researcher och samla på mig mycket information om ämnet innan jag själv börjar skriva. Istället för att läsa lite åt gången och skriva efterhand borde jag ha skapat mig en större uppfattning om mitt ämne så att jag lättare kunde ha skrivit mina texter.

Metod
Min metod har varit att leta information angående civilrätt och skriva om dessa anpassat för min målgrupp – nyblivna studenter. Att få fram ett bra resultat tycker jag att jag har lyckats med då jag faktiskt gjorde en hemsida med relevant material. Jag har även gjort en enkät för att få veta vad min målgrupp vill ha.

Vad jag har lärt mig
Att verkligen gå in för att aktivt söka mer information, att göra undersökningar och intervjuer så att man har ett bra material. Att arbeta kontinuerligt och att inte spara viktiga saker till senare. Att börja i tid och att ha delmål!

Ämne
Mitt ämne relateras till samhällskunskap då juridik handlar om samhället och lagar. Jag valde att begränsa mitt arbete till civilrätt som i stor utsträckning handlar om det vardagliga livet vilket jag tycker är både intressant och givande.

Vad jag har lärt mig
Man ska arbeta med ett ämne som man verkligen tycker är roligt! Man ska göra något som man brinner för, annars kan det lätt bli tråkigt under tiden man arbetar med det. Jag har lärt mig att valet av ämne verkligen styr min motivation, att jag arbetade med juridik gjorde att jag hela tiden ville veta mer, eftersom jag var intresserad av det. Men jag har även lärt mig att det är bra att prova på, eftersom jag trodde att jag ville plugga detta efter gymnasiet men nu är jag inte lika inne på det längre. Så jag valde efter mina ambitioner då och hade roligt under tiden men nu har jag lärt mig att det kanske inte är min grej. Man måste våga.

Tidsplan
Min tidsplan gick nästan helt i stöpet. Min enkätundersökning var inte klar v. 43 utan snarare v. 45. Jag hade som mål att alla mina texter skulle vara klara vecka 45 vilket de inte alls var, jag började skriva under v. 44 och var inte klar med det sista förrän precis innan inlämning. Jag var lite väl optimistisk där!
Hemsidan skulle jag börja på efter v 46 och så blev det inte heller, utan istället började jag på den under jullovet, vilket egentligen var på tok för sent men det löste sig genom mycket arbete och lite fritid.
Hemsidan var inte alls läsbar och klar innan vårterminens början utan istället snarare precis innan projektinlämning.

Det jag har lärt mig av detta är det ständiga tjatandet ”börja i GOD tid” och då menar jag verkligen GOD TID. Jag blev stressad mot slutet vilket ledde till att jag tog bort vissa delar av mitt från början, planerade arbete.

Vad jag har lärt mig
Jag har lärt mig att börja i god tid, ha en plan och delmål och att inte skjuta upp saker och ting utan att verkligen göra dem. Att hålla sin tidsplan är A och O och att faktiskt ta ansvar för sig själv och sitt arbete. Ingenting gör sig självt!

Råmanus
Mitt råmanus var klart till utsatt datum, vilket blev v. 47 tror jag. Då var texterna alldeles för opersonliga och oarbetade. Jag borde lagt ner mer tid med dessa, satt upp klara mål över hur jag ville ha dem och börjat tidigare.

Vad jag har lärt mig
Att börja med texterna i tid och att innan man börjar skriva sitt råmanus, samla på sig mycket information om ämnet.

Färdig produkt
Jag är otroligt nöjd med min slutgiltiga produkt. Det blev en hemsida som jag hade planerat, även om jag tog bort vissa kapitel inom civilrätt.

Vad jag har lärt mig
Att genomföra ett arbete och sedan se slutresulatet är bland det roligaste och skönaste jag varit med om. Att ha en slutprodukt som verkligen är arbetad och bra genomförd är roligt.

Seminarier
Jag kan erkänna att jag inte minns alla seminarier vi har haft men jag kommer ihåg att vi hade en hur man skriver en rapport och den var inte speciellt givande just för det här arbetet, men det är en lärdom jag tar med mig till senare studier.

Jag och handledaren

Mitt samarbete/kommunikation med Kristina har varit mycket bra och givande. Jag har inte haft några riktigt strukturerade möten utan mest kommit när jag behövt ett snabbt svar på något. Twitter har fungerar utmärkt då jag kunnat få kontakt med min handledare omedelbart och jag älskar att Kristina funnits nåbar nästan  alla av dygnets 24 timmar!
Kristina har även hjälpt mig med formuleringar och pushande och jag är glad att jag fick just Kristina som handledare.

Vad jag har lärt mig
I min kommunikation med min handledare har jag lärt mig att ta kritik och konstruktiv kritik. Jag har även lärt mig att bättre ta tillvara på andras tips och funderingar!

En liten sammanfattning
Jag har lärt mig att planering är väldigt viktigt, att börja i tid och att göra något som man tycker är roligt! Man ska ha delmål och sträva efter att uppnå dessa i tid. Jag ville göra något för mina respondenter och det tycker jag att jag lyckats med! Jag har också lärt mig att ta del av andras synpunkter. Jag har lärt mig att planera, försöka arbeta efter den planeringen, att genomföra mitt projekt till en bra slutprodukt och sedan, när jag skriver detta, har jag lärt mig att utvärdera mitt arbete!

11. Jag tycker att EG har en bra projektarbetesstruktur som det är nu! Jag anser att EG har god planering genom att börja tidigt i 2an och ”delmålen” med projektplansinlämning, råmanusinlämning osv ligger på bra tidpunkter. Tycker också att det är bra att inlämningen av arbetet sker så tidigt så att man inte har inlämning i april, som vissa andra skolor har. Då kan man koppla av och fokusera på andra saker resten av terminen!

Något som jag undrar över men som absolut inte är kritik, är varför olika grupper/handledare har olika syn/arbetssätt gällande presentation och opponering i sina grupper. I vår grupp hade vi en kort presentation om det var något vi ville tillägga på vårat arbete innan en större opponering drog igång. I en annan grupp hade de istället en längre presentation av sitt eget arbete och en opponering på 5-10 min allt som allt?

12. Som jag nämnt i frågan ovanför tycker jag att EG har en väldigt bra tidsplan gällande projektarbetet. Handledarna är bra och strukturerade (Kristina i mitt fall) och kan sin uppgift.
Jag tycker att det är jättebra och roligt att man som elev ändå har så stor valmöjlighet att göra sina projektarbeten, ingenting är omöjligt. Te.x Anna som fick göra en modeblogg och jag som gjorde en hemsida i juridik.