När man är i behov att ett juridiskt ombud ställer man sig frågan vad som är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Nedan skall vi försöka förklara vad skillnaden är mellan dessa två titlar utan att för den delen avgöra vilken som är bättre än den andra.

Vad är en jurist?

Att kalla sig jurist är något varje enskild individ kan göra utan genomgått någon utbildning eller avlagt några specifika prov.

Vad är en jur kand?

För att erhålla titeln jur kand skall man klarat och genomgått juristlinjen som motsvarar fyra och ett halvt års heltidsstudier på universitetet. Således är jur kand en titel som man måste erhålla genom både utbildningen och examen från juristlinjen.

Vad är en advokat?

Advokat är en skyddad titel enbart får användas efter att man blivit antagen till Advokatsamfundet. För att antas i Advokatsamfundet behöver man först inneha en jur kand examen som man erhållit efter genomförd utbildning och examen. Man behöver även arbetat med juridiskt arbete under minst en femårs period därav minst tre år som biträdande jurist vid en advokatbyrå alternativ att man bedrivit Juristbyrå i egen regi.

När dessa delar är avklarade avlägger man advokatexamen som avslutas med en muntlig examination och advokatsamfundet kontrollerar att man har ordnad ekonomi och i övrigt är lämplig för att verka som advokat och tas upp i advokatsamfundet.

Vem skall man välja som ombud?

Man kan tycka att advokattiteln är ett bevis på att personen i fråga är lämplig att utöva juridiken och fått ett godkännande av advokatsamfundet ungefär på samma sätt som att du behöver ett körkort för att framföra ett fordon.

Man skall dock inte stirra sig blind på titlar då det finns många jurister och är duktiga och många advokater som inte är lika kompetenta. Man skall även ha i åtanke att både jurister och advokater är specialister inom vissa områden in juridiken. Vissa är inriktade på brottmål och är mindre kunniga inom avtals och företagsjuridiken.

När man skall välja sitt ombud för den juridiska expertisen man behöver spelar det ingen roll vilken titel ombudet innehar. Det viktigaste är att han eller hon är specialiserad inom det området du söker juridisk expertis och att du kan undersöka tidigare arbeten som utförts av personen i fråga gärna med referenser.

Oavsett om man behöver en jurist eller en advokat är en bra början att söka på nätet och fråga runt i bekantskapskretsen.

En bra jurist i Sundsvall som jag har samarbetat med är Primus Juridik besök gärna deras hemsida på www.primusjuridik.se.